Over de vereniging

Heden

Bandminton Club Dronten is een gezellige, sociale vereniging, waar iedereen zich thuis moet kunnen voelen. Er is veel saamhorigheid, behulpzaamheid en sportiviteit.

BC Dronten wil haar leden de mogelijkheid bieden om de badmintonsport op verschillende niveaus te beoefenen, zowel recreatief als competitief. We spelen het gehele jaar door in Sporthal `t Dok. Het badmintonseizoen loopt gelijk aan een schooljaar. In de zomermaanden is er speelgelegenheid tijdens het zogenaamde “zomerbadminton”. Ook is er gelegenheid om op zondagochtend te spelen. Badminton is echt voor alle leeftijden geschikt, vanaf 7 tot bij wijze van spreken 100 jaar! Bij de club kun je trainingen volgen om badminton onder de knie te krijgen. Lijkt het je leuk om een keer mee te doen, kom dan gerust een keertje proef mee spelen.

Badmintonclub Dronten is officieel aangesloten bij de Nederlandse Badmintonbond.

Verleden

Eind september 1970 verscheen er in de plaatselijke krant een advetentie met de oproep voor mensen die belangstelling hadden voor het oprichten van een badmintonvereniging. De initiatiefnemers waren twee leerkrachten van de Copernicus Scholengemeenschap, de heren Pley en Nijhoff. In maart 1971 werd er een demonsatratie- en instuifmiddag gehouden in de Meerpaal. Hierbij was er veel belangstelling en het leverde gelijk nieuwe leden op. Op 1 april 1971 was de oprichtingsvergadering en werd W. Sanders als voorzitter gekozen. Op 4 december 1978 werd het officieel de vereniging “Badmintonclub Dronten”. Eerst werd er in de gymzaal aan de lijzijde gespeeld op 1 baan, al gauw werd dat te klein en gingen we over naar de Meerpaal waar vier banen tegelijk bespeeld konden worden. De bar in de Meerpaal werd in eigen beheer genomen en dat was een gezellige boel, het ledental bleef groeien en misschien wel daardoor. Toen `t Dok klaar was kon er overgegaan worden naar spelen op 9 banen.

Het Bestuur

 • Wil van Hooijdonk

Voorzitter

 • 06-52761326

 • voorzitter@bc-dronten.nl

 • Oscar de Pauw

Penningmeester

 • 06-13750331

 • penningmeester@bc-dronten.nl

 • Oscar van Rossum

SecretarisĀ  en Jeugdtrainer

 

 • 06-30932204

 • secretaris@bc-dronten.nl

 • Judith de Vrij

Recreanten dinsdag

 • 06-19350148

 • recreanten-di@bc-dronten.nl

 • Wilma Ridderhof

Recreanten woensdag

 • 06-57364558

 • recreanten-wo@bc-dronten.nl