Proefspelen

Ben je geïnteresseerd in onze club dan kan je twee keer gratis meespelen om kennis te maken met de sport en de vereniging. Wij hebben rackets liggen die tijdelijk gebruikt kunnen worden tijdens de proefperiode. Voor de jeugd kan er een wachtlijst zijn, neem van te voren even contact op via het contactformulier of met de jeugdtrainer.

Contributie

Het contributiejaar loopt van 1 april t/m 31 maart. U wordt lid tot 1 april van het volgende jaar.

Indien het lidmaatschap niet voor 1 maart wordt opgezegd wordt het lidmaatschap telkens met een jaar verlengd. De contributie wordt per kwartaal bij vooruitbetaling geïnd. De club betaalt jaarlijks aan de Nederlandse Badminton Bond en de districten een bijdrage welke éénmalig in november aan de leden wordt door belast.

Lidmaatschap opzeggen kan via een mail te sturen naar: penningmeesterbcdronten@gmail.com

Bij inschrijving wordt er een verenigingspasje aangemaakt. Tevens ontvangt ieder nieuw lid de nationale sportpas die door de Nederlandse Badminton Bond wordt verstrekt. Voor meer informatie: www.nationalesportpas.nl. Bij verlies van 1 van beiden passen worden bovenstaande duplicaatkosten in rekening gebracht.

Er zijn enkele huurrackets aanwezig. De huur bedraagt € 1,50 per keer.

Wie Contributie per kwartaal
Junioren €30,-
Senioren €48,-
Woensdagleden €30,-
Bijkomende kosten Bedrag
Eenmalige administratiekosten €5,-
Duplicaatkosten verenigingspasje €2,50
Duplicaatkosten nationale sportpas €7,50
Bondsbijdrage per jaar wisseld, bijdrage is vanaf €10,65

Inschrijven

Wil je lid worden van onze club, vul dan het inschrijfformulier in en upload een foto van jezelf. Je krijgt dan een bevestiging via de mail.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. In de link vindt u onze privacy verklaring, in dit statement  is voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens binnen BC Dronten omgaan en welke rechten u heeft.  Privacyverklaring_AVG BC Dronten